RCPHKMC
2021 – 2022年度中一自行分配學位面試時間查詢

 
 
請在下方輸入資料並按提交 :

   家長電話號碼 : 
  申請人學生編號首4個號碼:
  (包括英文字母)
 (例: A1234567,請輸入A123 )